MAK Design Shop – LED Fachbeleuchtung

Stubenring 5, A-1010 Wien

2011

MAK Design Shop
LED Fachbeleuchtung

Stubenring 5, A-1010 Wien

2011

2011 - MAK Design Shop - LED Fachbeleuchtung, A-1010 Wien

Bauherr

MAK - Museum für angewandte Kunst
Design Shop
Fr. Dr. Ewa Esterhazy
Trendscout und Geschäftsführerin
www.makdesignshop.at

Planung / Raumbeleuchtung

Hr. Arch. DI Rudolf Lamprecht
www.licht-architektur.net

TB Jungel-Schmid

Detailplanung und Abwicklungsunterstützung

Fotos

© TB Jungel-Schmid

2011 - MAK Design Shop - LED Fachbeleuchtung, A-1010 Wien

Bauherr
MAK - Museum für angewandte Kunst
Design Shop
Fr. Dr. Ewa Esterhazy
Trendscout und Geschäftsführerin
www.makdesignshop.at

Planung / Raumbeleuchtung
Hr. Arch. DI Rudolf Lamprecht
www.licht-architektur.net

TB Jungel-Schmid
Detailplanung und Abwicklungsunterstützung

Fotos
© TB Jungel-Schmid